הנעה של יוזמות חדשניות ופרויקטים פורצי דרך לשינוי חברתי באמצעות המסך, הם חלק מהותי מפעילות הקרן וחזונה. הוצאתם לפועל נעשית לרוב בשיתוף קרנות, איגודים מקצועיים וגופים ציבוריים.