ע
en
рус
الع
אמהרית

כוחו של המסך, להוביל ולשמש קטליזטור לשינוי חברתי, מהווה בסיס ומניע מרכזי לפעילותה של קרן גשר לקולנוע רב תרבותי.

קרן גשר, הינה קרן ייחודית בנוף העשייה הקולנועית הישראלית, המתמחה ומקדישה את מלוא פעילותה ומשאביה לקידום פיתוחם, הפקתם והפצתם של סרטים הנוגעים לסוגיות חברתיות "בוערות" בשיח הישראלי והאוניברסאלי, [כדוגמת היחס למהגר, צדק חברתי, מרכז מול פריפריה ומיעוט] ולסרטים ותוכניות קולנוע הפותחים צוהר להיכרות עם גיבורים וקבוצות חברתיות, הנמצאים מחוץ למרכז התרבותי.

לצד פיתוח יוזמות לאיתור וקידום יוצרים מוכשרים בראשית דרכם ו/או מהפריפריה החברתית, התרבותית והגיאוגרפית, וקירובם למרכז העשייה, יוזמת הקרן פעולות לעידוד העיסוק בנושאים חברתיים אלו, ביצירה הקולנועית והטלוויזיונית הישראלית.
הקרן מעמידה לשם כך כוח אדם מיומן, מאגר מידע העומד לרשות הפונים, פעולות יזומות, תקציבים וחדשנות ויצירתיות במציאת פתרונות ומתן מענה מתאים, תוך ליווי מקצועי מותאם "משלב הרעיון ועד למסך".
תכניות העבודה שפיתחה הקרן הפכו למודל והן מופעלות בארץ ובמדינות שונות ברחבי העולם ורשימת ההצלחות והישגי הסרטים שבתמיכתה ארוכה.

The power of the screen to lead and serve as a catalyst for social change is the basis and the main motive of Gesher Multicultural Film.

Gesher Multicultural Film Fund is a unique fund in the landscape of filmmaking Israel, which specializes and devotes all its activities and resources to advance the development, production and distribution of films relating to critical social issues in the Israeli and universal discourse [such as attitude towards immigrants, social justice, the center versus periphery and minority] as well as films and cinema programs that open a door to get acquainted with heroes and social groups who are placed outside of the cultural center.

Alongside the detection and promotion of young talented filmmakers who are commencing in the industry and /or that are from the social, cultural and geographic periphery, and bringing them closer to the center of the industry, the fund initiates activities to encourage dealing with these social issues through a creation in the film and television spheres in Israel.
The fund puts forward skilled personnel, a data base for applicants, initiated activities, budget, innovation and creativity in finding solutions and providing appropriate response, while providing tailored professional guidance "from concept to screen" phases.

The work plans the fund developed became a model in Israel and in various countries around the world, and the list of successes and achievements as a result of the fund's support is long.

Фонд мультикультурного кинематографа "Гешер" действует с целью обеспечения достойного ответа разрыву, существующему между многокультурным израильским обществом и его образом в кино и на телевидении. Кинематографическая и телевизионная продукция в силе служить витриной для разнообразных культурных групп, разбивать стереотипы и продвигать вперед межкультурный диалог. Фильмы, выносящие на общественную повестку дня социальные темы, способны служить катализатором изменений в обществе и углублять связь с культурными корнями, наследием и традициями.

Фонд поддерживает творческих работников, желающих заниматься этими темами, и поддерживает людей творчества с социальной и географической периферии. Профессиональная целенаправленность фонда в этом направлении превратили его в важный адрес для кинематографистов, деятелей образовательной сферы, журналистов, общественников, а также для всех желающих внести свою лепту в продвижение межкультурного диалога, в изменение и улучшение социальной ситуации в Израиле.

Фонд "Гешер" работает под эгидой Израильского совета кинематографии, а также Министерства культуры и спорта.

صندوق غيشر للسينما المتعددة الثقافات يعمل من أجل تقديم جواب مناسب للفجوة الواضحة بين المجتمع الإسرائيلي المتعدد الثقافات وتمثيله في السينما والتلفزيون. في وسع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني أن يكون ممثلا لمختلف المجموعات الثقافية، أن يدحض أراء مسبقة وأن يطور حوار بين المجموعات المختلفة.
الأفلام التي تضع على جدول الأعمال الجماهيري مواضيع اجتماعية، تشكل محفز للتصحيح والتغيير وتعمق التواصل مع الجذور، مع الثقافات المختلفة والتقاليد. يدعم الصندوق المؤلفين الذين يودون أن يعملوا في هذه المواضيع ويعنى بمؤلفين آتين من الضواحي الاجتماعية والجغرافية. تركيزه في هذا المجال ومهنيته، جعلوا منه عنوانا واضحا لمنتجين سينمائيين، لشخصيات تربوية، لصحافيين، لشخصيات جماهيرية ولكل من يطمح لدعم تطوير حوار بين الثقافات وتغيير وتصحيح اجتماعي في إسرائيل.
يعمل صندوق غيشر بدعم المجلس الإسرائيلي للسينما، وزارة الثقافة والرياضة

"ኬሬን ጌሼር ለቆልኑዓ ራብ ታርቡቲ" የተሰኘዉ ድርጅት ሥራዎች ዋና ዓለማ በእሥራኤል አገር የሚኖሩ ልዩ ልዩ ህብረተሰብ መደቦች በርካታ ወግና ልማድ ባህላት መካከል ለተከሰተዉ ታላቅ ልዩነት ተገቢዉን አገልግሎት በማመርከት ብሎም የተለያዩ ብህላትን በፊልምና በቴሌቪዢን ማቅረብ ነዉ። በፊልምና ቴሌቪዢን ፕሮግራም የፈጠራ ችሎታ ኃይል አማካኝነት የተለያዩ ባህል ላላቸዉ የተለያዩ የህብረተሰብ መደቦች ወግና ልማድ ባህላቸዉን በማንጸባረቅ እንዲያስተዋዉቁ ሰፊ እድል በመስጠት በጀምላ የአንድ ህብረተሰብ አባላት ሁሉም መጥፎ ናቸዉ የሚለዉን የተሳሳተ አመለካከት በመቀየር የተለያዩ ህብረተሰቦች በአንድ ላይ ሰላማዊ የሆነ ኑሮ እንዲኖሩ ተቀራርበዉ የሚወያዩበት ሁኔታዎች ያስቀድማል። ለሰፊዉ ህዝብ የመወያያ አጀንዳ የሚቀርቡት ፊልሞች በተለይ ማህበራዊ ኑሮን የሚመለከቱ ፊልሞች በተቀላጠፈ ጊዜ ስህቶች እንዲታረሙ ጥሩ ለዉጥ እንዲመጣ ብሎም ከመሰረተ ግንዳችን ጋር የጠበቀ ትስስር እንዲኖረን አስተዋጾ ያበረክታል። ከዚህም በተጨማሪ ከተለያዩ ባህላት ጋር እንድንተዋወቅና እንድንጣጣም አስተዋጾ ያበረክትልናል። ከጥንት ከአባት ቅድመ አያት ሲወርድ ሲዋረድ ከመጣዉ ወግና ልማድ ጋር ያስተሳስረናል። ኬሬን ጌሼር ከዚህ በላይ ከተጠቀሱት ርእሰ ጉዳዩች ፍልም አዘጋጅተዉ ለማቅረብ ለሚፈልጉ ሁሉ ድጋፍ ያደርጋል። በጂኦግራፊያዊ መልካ ምድር አቀማመጥ ከመካከለኛዉ ክፍለ ሃገር እርቀዉ ከሚገኙ ከተማዎች ለሚመጡ ፍልም አዘጋጆች የኬሬን ጌሼር ድርጅት ልዩ እርዳታና ድጋፍ ያደርግላቸዋል። ኬሬን ጌሼር በፊልም ስራዎች ሙያ ላይ የሚያደርገዉ ትኩረት ለፊልም አዘጋጆች ዋና አድራሻቸዉ ለመሆን በቅቷል። ለመምህራን፤ ለጋዜጠኞች፤ ለህዝብ መሪዎችና በእስራኤል ህብረሰብ ዘንድ በማህበራዊና ባህላዊ መስኮች በመቀራረብ ዉይይትን በማስቀደም ስህቶችን በማረም ጥሩ ለዉጥ እንዲመጣ ጥረት ለሚያደርግ ማንኛዉም ሰዉ አድራሻዉ ኬሬን ጌሼር ነዉ።
ኬሬን ጌሼር የሚንቀሳቀሰዉ ሃሞኤጻ ሃይስራኤሊት ለቆልኑዓ በተሰኘዉ የእሥራኤል የፊልም ጉዳዩች አስተዳደር ሸንጎና የባህል ስፓርት ሚኒስቴር ጽ/ቤት በሚያደርጉት እርዳታ አማካኝነት ነዉ።

חדשות ואירועים
מועד הגשה לסרטי גמר סטודנטים
נפתחה ההגשה לסרטי גמר סטודנטים.
ההגשה תהיה פתוחה עד לתאריך ה-14.2.2016

לפרטים נוספים
הגשה למסלול הסרט הקצר
החלה ההגשה לתחום הסרט הקצר בשלושת המסלולים: פיתוח, הפקה והשלמה.
ההגשה תהיה מקוונת ופתוחה עד לתאריך ה-20/1/2016 בשעה 24:00. מומלץ לסיים תהליך ההגשה עד לשעה 15:00 על מנת שנוכל לסייע בפתרון בעיות טכניות

לפרטים נוספים ולהגשה
out of place
נפתחה ההגשה לפרויקט OUT OF PLACE

לפרטים נוספים
ניוזלטר מנה ראשונה - דצמבר 2015

לצפייה בניוזלטר
קרן גשר לקולנוע רב תרבותי בפסטיבל דוקאביב נגב 2015

לצפייה בסרטים
הסרט "בית האילמת"
הסרט "בית האילמת" זכה בפרס חבר השופטים ב IDFA
ברכות חמות ליוצרת תמר קיי
ומפיק אריאל ריכטר
יישר כח!

קול קורא ליוצרים להגיש סרטים בפסטיבל דוקאביב 2016!

לפרטים נוספים
תחרות הקולנוע הדוקומנטרי לשנת 2015
צוות קרן גשר לקולנוע רב תרבותי מאחל הצלחה לסרטי הקרן שהופקו בסיוע הקרן ומועמדים לפרסים בתחרות הקולנוע הדוקומנטרי 2015!
לצפייה ברשימת הסרטים המלאה
סרטי קרן גשר בפסטיבל דוקאביב גליל 2015

סרטי קרן גשר בפסטיבל דוקאביב גליל 2015
ברכות הצלחה ליוצרת תמר קיי וסרטה "בית האילמת" על השתתפותה בפסטיבל אידפא 2015 !

קרן גשר לקולנוע רב תרבותי מאחלת שנה טובה לכולם

לצפייה בחלק מהשיגנו בשנה החולפת
MIX
מיזם משותף ליצירה משותפת של יוצרים ערבים ויהודים בשת"פ קרן גשר לקולנוע רב תרבותי, איגוד התסריטאים ופסטיבל הסרטים חיפה- במסגרת המיזם יורכבו צוותי עבודה משותפים ויחולקו מענקי פיתוח בסך כולל של 200,000 ש"ח ומענק הפקה לסרט נבחר בסך של 250,000 ש"ח. אירוע הכרזה ומפגש מקצועי יתקיים במסגרת פסטיבל הסרטים הבינ"ל חיפה בתאריך 29/9. ההשתתפות במפגש על פי רישום בלבד.
לפרטים, כללים ונהלים
פסטיבל ונציה 2015
קרן גשר מאחלת הצלחה ליוצרי הסרט "ההר" בפסטיבל ונציה 2015
פסטיבל טורונטו
קרן גשר גאה ושמחה על היבול המבורך של הסרטים הישראלים בפסטיבל טורנטו וגאה בחמשת הסרטים בתמיכתה אשר יוקרנו בפסטיבל !!!

"סיפור על אהבה וחושך " סרטה של נטלי פורטמן
"באבא ג'ון" – סרטו של יובל דלשד
"ילדי מפתח" - סרטו של אלעד גולדמן
"ההר"- סרטה של יעל קיים
"חתונה מנייר"- סרטו של ניצן גלעדי

פרס שרת התרבות והספורט ןאמנים ותיקים ע"ש אריק איינשטיין לשנת 2015
מטרות הפרס הן לתת ביטוי והערכה לאמנים ותיקים מתחומי היצירה השונים בעלי תרומה משמעותית לתרבות בארץ אשר השאירו בה את חותמם וסייעו ותרמו להתפתחותה לדורותיה
לפרטים נוספים:
קול קורא להשתתפות בפיצ'ינג העלילתי לסרטי גמר סטודנטים
לראשונה בישראל, ביוזמת קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ופסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה, יתקיים במסגרת הפסטיבל פיצ'ינג עלילתי לסרטי גמר
לפרטים נוספים
משרדי הקרן החדשים!
בשעה טובה עברנו למשכננו החדש, ברחוב הרב הרצוג 75, ירושלים.
פסטיבל הקולנוע ירושלים
קרן גשר מברכת את הסרטים הזוכים בפסטיבל הקולנוע ירושלים וגאה בסרטים שהופקו בתמיכתה!
קול קורא "קצר במדבר"
קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ופסטיבל סרטים בערבה מזמינים יוצרים להגיש הגשות למיזם "קצר במדבר" לפיתוח והפקת סרטים עלילתיים קצרים
לפרטים נוספים
קול קורא "7"
הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים, קרן גשר לקולנוע רב תרבותי וערוץ YES
מזמינים יוצרים להגיש תסריטים לסרט עלילתי קצר
בנושא הנבחר לשנת 2015

לפרטים נוספים:
נפתח מועד ההגשה לסרטי גמר סטודנטים
אנו שמחים להודיעכם כי מועד קיץ להגשת הצעות במסלול סרטי גמר סטודנטים של קרן גשר לקולנוע רב תרבותי
נפתח להגשה. מועד אחרון להגשה נקבע ל-30 ביוני

לפרטים נוספים
הגשות לפסטיבלים
לתשומת לב היוצרות והיוצרים, בשבועות הקרובים מועדי הגשה לכמה מהפסטיבלים החשובים והתחרויות היוקרתיות ביותר בעולם לקולנוע קצר, ביניהם, ונציה, טלורייד, קרלרמונט-פראנד, חיפה ועוד.
לפרטים נוספים:
פסטיבל קולנוע דרום 2015
גשר מברכת את היוצרים והסרטים הזוכים
בפסטיבל קולנוע דרום 2015
וגאה בסרטים שהופקו בתמיכתה

"תוך כדי תנועה" / ענבר כורם זוכה המקום השני בקטגורית "הסרט הטוב ביותר"
"בסימן טוב" / טליה סבתו זוכה פרס "סרט האנימציה הטוב ביותר" וצל"ש למוסיקה מקורית
"סאשקה" / יאנה לרנר – זוכה בפרס העריכה ובפרס המוסיקה
"מבעד לזכוכית" / אלעד אייזן – זוכה בפרס הפסקול
"דרג'ו" / סנטיהו אדמסה – זוכה מענק הפקה לסרט הגמר הטוב ביותר של הקרן וערוץ yesdocu בתחרות פיצינג' דרום

זוכי פסטיבל סרטי סטודנטים 2015
קרן גשר מברכת את היוצרים והסרטים הזוכים בפסטיבל סרטי הסטודנטים 2015 וגאה בסרטים שהופקו בתמיכתה :
"קפונקה" סרטה הקצר של טל גרינברג זוכה פרס חביב הקהל (שהופק במסגרת חממת שמיטה) , והסרט הגמר "ילדי מפתח" של אלעד גולדמן אשר התחרה בתחרות הבינלאומית וזכה בציון לשבח מטעם חבר השופטים .

קול קוראת - מענק פיתוח תסריט לסרט עלילתי באורך מלא ליוצרות 2015
עמותת נשים בתמונה בשיתוף מועצת הפיס לתרבות ולאמנות, קרן גשר לקולנוע רב תרבותי וקרן רבינוביץ-פרוייקט קולנוע, גאות להודיע על פתיחת ההרשמה לפרויקט מענקי פיתוח ליוצרות 2015 .
לפרטים, נהלים וטפסים
קורס מימון ושיווק בינלאומי של סרטים במגוון מדיות


לפרטים נוספים
מענק ברנשטיין
סטודנטים שימו לב - נדחה המועד האחרון להגשה למענק ע"ש אלכס ברנשטיין, מועד האחרון להגשה: ה-31/5/15 עד לשעה 15:00
לטפסי ההגשה ולפרטים נוספים
פסטיבל דוקאביב 2015
קרן גשר מברכת את היוצרים והסרטים
הזוכים בפסטיבל דוק אביב 2015
וגאה בסרטים שהופקו בתמיכתה!

לצפייה ברשימת הסרטים המלאה
פסטיבל קאן
קרן גשר לקולנוע רב תרבותי
מברכת את יוצרי הסרטים שהופקו בתמיכת הקרן
ומשתתפים בפסטיבל קאן 2015!

לצפייה בגלויה
קול קורא "מנה ראשונה"
נפתח מועד ההגשה השני לשנת 2015 לפרויקט הסרטים הקצרים "מנה ראשונה"
לפרטים נוספים
מענק ברנשטיין
נפתח להגשה המענק ע"ש אלכס ברנשטיין המיועד לסרטי גמר סטודנטים בז'אנר הדוקומנטרי
לפרטים נוספים:
"מנה ראשונה"

לצפייה בניוזלטר
פסטיבל הקולנוע הבינ"ל של הפיליפינים
אנו מבקשים לחזור ולהפנות תשומת לבכם לפניית פסטיבל הקולנוע הבינ"ל של הפיליפינים ליוצרים ישראליים, באמצעות שגרירות ישראל במנילה. הפסטיבל הביע עניין רב בשיתוף יוצרים ישראליים.
זו השנה השנייה שבה המועצה לפיתוח הקולנוע בפיליפינים מקיימת את הפסטיבל, לאחר שהשקתו בשנה שעברה זכתה להצלחה רבה.

לפרטים נוספים:
מפת הפסטיבלים - לסרט הקצר עלתה לאוויר !
מפה המכילה מידע רחב והיקפי אודות כל הפסטיבלים הרלוונטיים מסביב לעולם. יוצרי קולנוע שמבקשים לקדם את השיווק וההפצה של סרטם, יוכלו להגיע למידע שימושי באמצעות לוח שנה הסוקר את פסטיבלי הקולנוע לסרט הקצר מסביב לעולם. בין היתר ניתן למצוא במפה מידע כמו תאריכי הגשה, עלויות, חיפוש על פי קטגוריה ונושא לצד האפשרות לראות בתצוגה אחת את כל הפסטיבלים כולם וקישור לאתר הפסטיבל .
למפה - לחץ כאן