ע
en
рус
الع
אמהרית

כוחו של המסך, להוביל ולשמש קטליזטור לשינוי חברתי, מהווה בסיס ומניע מרכזי לפעילותה של קרן גשר לקולנוע רב תרבותי.

קרן גשר, הינה קרן ייחודית בנוף העשייה הקולנועית הישראלית, המתמחה ומקדישה את מלוא פעילותה ומשאביה לקידום פיתוחם, הפקתם והפצתם של סרטים הנוגעים לסוגיות חברתיות "בוערות" בשיח הישראלי והאוניברסאלי, [כדוגמת היחס למהגר, צדק חברתי, מרכז מול פריפריה ומיעוט] ולסרטים ותוכניות קולנוע הפותחים צוהר להיכרות עם גיבורים וקבוצות חברתיות, הנמצאים מחוץ למרכז התרבותי.

לצד פיתוח יוזמות לאיתור וקידום יוצרים מוכשרים בראשית דרכם ו/או מהפריפריה החברתית, התרבותית והגיאוגרפית, וקירובם למרכז העשייה, יוזמת הקרן פעולות לעידוד העיסוק בנושאים חברתיים אלו, ביצירה הקולנועית והטלוויזיונית הישראלית.
הקרן מעמידה לשם כך כוח אדם מיומן, מאגר מידע העומד לרשות הפונים, פעולות יזומות, תקציבים וחדשנות ויצירתיות במציאת פתרונות ומתן מענה מתאים, תוך ליווי מקצועי מותאם "משלב הרעיון ועד למסך".
תכניות העבודה שפיתחה הקרן הפכו למודל והן מופעלות בארץ ובמדינות שונות ברחבי העולם ורשימת ההצלחות והישגי הסרטים שבתמיכתה ארוכה.

The power of the screen to lead and serve as a catalyst for social change is the basis and the main motive of Gesher Multicultural Film.

Gesher Multicultural Fund is a unique fund in the landscape of filmmaking Israel, which specializes and devotes all its activities and resources to advance the development, production and distribution of films relating to critical social issues in the Israeli and universal discourse [such as attitude towards immigrants, social justice, the center versus periphery and minority] as well as films and cinema programs that open a door to get acquainted with heroes and social groups who are placed outside of the cultural center.

Alongside the detection and promotion of young talented filmmakers who are commencing in the industry and /or that are from the social, cultural and geographic periphery, and bringing them closer to the center of the industry, the fund initiates activities to encourage dealing with these social issues through a creation in the film and television spheres in Israel.
The fund puts forward skilled personnel, a data base for applicants, initiated activities, budget, innovation and creativity in finding solutions and providing appropriate response, while providing tailored professional guidance "from concept to screen" phases.

The work plans the fund developed became a model in Israel and in various countries around the world, and the list of successes and achievements as a result of the fund's support is long.

Фонд мультикультурного кинематографа "Гешер" действует с целью обеспечения достойного ответа разрыву, существующему между многокультурным израильским обществом и его образом в кино и на телевидении. Кинематографическая и телевизионная продукция в силе служить витриной для разнообразных культурных групп, разбивать стереотипы и продвигать вперед межкультурный диалог. Фильмы, выносящие на общественную повестку дня социальные темы, способны служить катализатором изменений в обществе и углублять связь с культурными корнями, наследием и традициями.

Фонд поддерживает творческих работников, желающих заниматься этими темами, и поддерживает людей творчества с социальной и географической периферии. Профессиональная целенаправленность фонда в этом направлении превратили его в важный адрес для кинематографистов, деятелей образовательной сферы, журналистов, общественников, а также для всех желающих внести свою лепту в продвижение межкультурного диалога, в изменение и улучшение социальной ситуации в Израиле.

Фонд "Гешер" работает под эгидой Израильского совета кинематографии, а также Министерства культуры и спорта.

صندوق غيشر للسينما المتعددة الثقافات يعمل من أجل تقديم جواب مناسب للفجوة الواضحة بين المجتمع الإسرائيلي المتعدد الثقافات وتمثيله في السينما والتلفزيون. في وسع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني أن يكون ممثلا لمختلف المجموعات الثقافية، أن يدحض أراء مسبقة وأن يطور حوار بين المجموعات المختلفة.
الأفلام التي تضع على جدول الأعمال الجماهيري مواضيع اجتماعية، تشكل محفز للتصحيح والتغيير وتعمق التواصل مع الجذور، مع الثقافات المختلفة والتقاليد. يدعم الصندوق المؤلفين الذين يودون أن يعملوا في هذه المواضيع ويعنى بمؤلفين آتين من الضواحي الاجتماعية والجغرافية. تركيزه في هذا المجال ومهنيته، جعلوا منه عنوانا واضحا لمنتجين سينمائيين، لشخصيات تربوية، لصحافيين، لشخصيات جماهيرية ولكل من يطمح لدعم تطوير حوار بين الثقافات وتغيير وتصحيح اجتماعي في إسرائيل.
يعمل صندوق غيشر بدعم المجلس الإسرائيلي للسينما، وزارة الثقافة والرياضة

"ኬሬን ጌሼር ለቆልኑዓ ራብ ታርቡቲ" የተሰኘዉ ድርጅት ሥራዎች ዋና ዓለማ በእሥራኤል አገር የሚኖሩ ልዩ ልዩ ህብረተሰብ መደቦች በርካታ ወግና ልማድ ባህላት መካከል ለተከሰተዉ ታላቅ ልዩነት ተገቢዉን አገልግሎት በማመርከት ብሎም የተለያዩ ብህላትን በፊልምና በቴሌቪዢን ማቅረብ ነዉ። በፊልምና ቴሌቪዢን ፕሮግራም የፈጠራ ችሎታ ኃይል አማካኝነት የተለያዩ ባህል ላላቸዉ የተለያዩ የህብረተሰብ መደቦች ወግና ልማድ ባህላቸዉን በማንጸባረቅ እንዲያስተዋዉቁ ሰፊ እድል በመስጠት በጀምላ የአንድ ህብረተሰብ አባላት ሁሉም መጥፎ ናቸዉ የሚለዉን የተሳሳተ አመለካከት በመቀየር የተለያዩ ህብረተሰቦች በአንድ ላይ ሰላማዊ የሆነ ኑሮ እንዲኖሩ ተቀራርበዉ የሚወያዩበት ሁኔታዎች ያስቀድማል። ለሰፊዉ ህዝብ የመወያያ አጀንዳ የሚቀርቡት ፊልሞች በተለይ ማህበራዊ ኑሮን የሚመለከቱ ፊልሞች በተቀላጠፈ ጊዜ ስህቶች እንዲታረሙ ጥሩ ለዉጥ እንዲመጣ ብሎም ከመሰረተ ግንዳችን ጋር የጠበቀ ትስስር እንዲኖረን አስተዋጾ ያበረክታል። ከዚህም በተጨማሪ ከተለያዩ ባህላት ጋር እንድንተዋወቅና እንድንጣጣም አስተዋጾ ያበረክትልናል። ከጥንት ከአባት ቅድመ አያት ሲወርድ ሲዋረድ ከመጣዉ ወግና ልማድ ጋር ያስተሳስረናል። ኬሬን ጌሼር ከዚህ በላይ ከተጠቀሱት ርእሰ ጉዳዩች ፍልም አዘጋጅተዉ ለማቅረብ ለሚፈልጉ ሁሉ ድጋፍ ያደርጋል። በጂኦግራፊያዊ መልካ ምድር አቀማመጥ ከመካከለኛዉ ክፍለ ሃገር እርቀዉ ከሚገኙ ከተማዎች ለሚመጡ ፍልም አዘጋጆች የኬሬን ጌሼር ድርጅት ልዩ እርዳታና ድጋፍ ያደርግላቸዋል። ኬሬን ጌሼር በፊልም ስራዎች ሙያ ላይ የሚያደርገዉ ትኩረት ለፊልም አዘጋጆች ዋና አድራሻቸዉ ለመሆን በቅቷል። ለመምህራን፤ ለጋዜጠኞች፤ ለህዝብ መሪዎችና በእስራኤል ህብረሰብ ዘንድ በማህበራዊና ባህላዊ መስኮች በመቀራረብ ዉይይትን በማስቀደም ስህቶችን በማረም ጥሩ ለዉጥ እንዲመጣ ጥረት ለሚያደርግ ማንኛዉም ሰዉ አድራሻዉ ኬሬን ጌሼር ነዉ።
ኬሬን ጌሼር የሚንቀሳቀሰዉ ሃሞኤጻ ሃይስራኤሊት ለቆልኑዓ በተሰኘዉ የእሥራኤል የፊልም ጉዳዩች አስተዳደር ሸንጎና የባህል ስፓርት ሚኒስቴር ጽ/ቤት በሚያደርጉት እርዳታ አማካኝነት ነዉ።

חדשות ואירועים
מענק ברנשטיין
סטודנטים שימו לב - נדחה המועד האחרון להגשה למענק ע"ש אלכס ברנשטיין, מועד האחרון להגשה: ה-31/5/15 עד לשעה 15:00 .
לטפסי ההגשה ולפרטים נוספים :
פסטיבל דוקאביב 2015
קרן גשר מברכת את היוצרים והסרטים
הזוכים בפסטיבל דוק אביב 2015
וגאה בסרטים שהופקו בתמיכתה!

לצפייה ברשימת הסרטים המלאה :
פסטיבל קאן
קרן גשר לקולנוע רב תרבותי
מברכת את יוצרי הסרטים שהופקו בתמיכת הקרן
ומשתתפים בפסטיבל קאן 2015!

לצפייה בגלויה
קול קורא "מנה ראשונה"
נפתח מועד ההגשה השני לשנת 2015 לפרויקט הסרטים הקצרים "מנה ראשונה"
לפרטים נוספים
מענק ברנשטיין
נפתח להגשה המענק ע"ש אלכס ברנשטיין המיועד לסרטי גמר סטודנטים בז'אנר הדוקומנטרי
לפרטים נוספים:
"מנה ראשונה"

לצפייה בניוזלטר
קול קורא "אחד על אחד" פסטיבל דוקאביב 2015
פסטיבל דוקאביב (7-16.5.15) מקיים זו השנה השלישית מסגרת שנועדה לאפשר ולהסדיר פגישות פידבק של יוצרים ישראלים עם בכירי התעשייה הדוקומנטרית בעולם, ולייצר קשרים בין יוצרי קולנוע בתחילת דרכם ובין אנשי מקצוע לטובת מינוף הפרויקט בו הם עוסקים.

לפרטים נוספים :
קרן גשר לקולנוע רב תרבותי מאחלת חג פסח שמח!

לצפייה במודעה
הגשה לפסטיבל Encounters בבריסטול
יוצרות ויוצרים יקרים, שימו לב! בסוף חודש מרץ מועד ההגשה הראשון השנה לפסטיבל Encounters בבריסטול, הפסטיבל המוביל בבריטניה לסרטים קצרים ואנימציה ואחד מהחשובים בעולם בתחום.
לפרטים נוספים:
פסטיבל הקולנוע הבינ"ל של הפיליפינים
אנו מבקשים לחזור ולהפנות תשומת לבכם לפניית פסטיבל הקולנוע הבינ"ל של הפיליפינים ליוצרים ישראליים, באמצעות שגרירות ישראל במנילה. הפסטיבל הביע עניין רב בשיתוף יוצרים ישראליים.
זו השנה השנייה שבה המועצה לפיתוח הקולנוע בפיליפינים מקיימת את הפסטיבל, לאחר שהשקתו בשנה שעברה זכתה להצלחה רבה.

לפרטים נוספים:
"על חבל דק"
ברכות חמות ליוצרי הסרט הקצר "על חבל דק" אשר זכה השבוע בפרס שני מצטיין בפסטיבל הקולנוע היהודי באתונה .

יישר כח

לצפייה בפוסטר הסרט
תשובות למגישי בקשה בתחום "הסרט הקצר"
לכל מגישי הצעה בתחום "הסרט הקצר" במועד אוקטובר האחרון, תשובות יישלחו בימים הקרובים במייל.

בהצלחה!

מפת הפסטיבלים - לסרט הקצר עלתה לאוויר !
מפה המכילה מידע רחב והיקפי אודות כל הפסטיבלים הרלוונטיים מסביב לעולם. יוצרי קולנוע שמבקשים לקדם את השיווק וההפצה של סרטם, יוכלו להגיע למידע שימושי באמצעות לוח שנה הסוקר את פסטיבלי הקולנוע לסרט הקצר מסביב לעולם. בין היתר ניתן למצוא במפה מידע כמו תאריכי הגשה, עלויות, חיפוש על פי קטגוריה ונושא לצד האפשרות לראות בתצוגה אחת את כל הפסטיבלים כולם וקישור לאתר הפסטיבל .
למפה - לחץ כאן
מועד חורף לסרטי גמר
נפתח להגשה מועד החורף בתחום סרטי גמר סטודנטים מועד האחרון להגשה ב 10/2/2015.

לפרטים נוספים
קול קורא לסרטי גמר העוסקים בתרבות ואומנות
קרן גשר לקולנוע רב תרבותי בשיתוף אפוס–
הפסטיבל הבינלאומי לסרטי תרבות ואמנות מזמינים סטודנטים/ות לקולנוע להגיש הצעות לסרטי גמר עלילתיים/ תיעודיים/ אנימציה, העוסקים בנושא תרבות ואמנות. מועד אחרון להגשה-יום חמישי ה 19/2/2015 עד השעה 13:00

לפרטים כללים ונוהל
ברכות ליוצרי הסרט "את לי לילה"
הסרט "את לי לילה" בבימויו של אסף קורמן על פי תסריט מאת לירון בן שלוש, בהפקת חיים ואסתי מקלברג,נבחר לפסטיבל קאן, זכה בפרס הסרט הטוב ביותר בפסטיבל חיפה ובפסטיבל יוראסיה, בפרס איגוד מבקרי הקולנוע האירופיים, בפרס הוגו הכסף בשיקאגו, בפרס אלכסנדר בכסף בסלוניקי, בפרס השחקנית בפסטיבל מומביי, בפרס חבר השופטים בפסטיבל טוקיו ועוד.
לפרטים נוספים על הסרט
הצלחות לסרטי הקרן בפסטיבלים בינלאומיים
'זרע קודש', סרטו של אורי גרודר, זכה בפרס מצוינות בתחרות אקולייד בקליפורניה. סרטו של צבי לנזמן 'אחרית דבר', זכה בציון לשבח בתחרות המרכזית מפסטיבל מינכן לסרטי סטודנטים.'התצפיתנית', סרטה של נעה גוסקוב, זכה בפרס חבר השופטים של הסטודנטים לסרט הטוב ביותר בפסטיבל VGIK מוסקבה.
לצפייה בטריילר 'התצפיתנית'
הסטודיו לפיתוח
נסגרה ההגשה למיזם המיוחד "הסטודיו לפיתוח".
תשובות יינתנו בראשית 2015.

רצועת גמר 2014
תעודת גמר עולה לאוויר- הרצועה המשותפת של קרן גשר לקולנוע רב תרבותי וערוץ yes docu במיטב סרטי הגמר התיעודיים , יצירה תיעודית מרתקת של הדור הבא של יוצרי הקולנוע התיעודים .
כל יום שלישי החל מה11/11 בשעה 21:00