ע
en
рус
الع
אמהרית

כוחו של המסך, להוביל ולשמש קטליזטור לשינוי חברתי, מהווה בסיס ומניע מרכזי לפעילותה של קרן גשר לקולנוע רב תרבותי.

קרן גשר, הינה קרן ייחודית בנוף העשייה הקולנועית הישראלית, המתמחה ומקדישה את מלוא פעילותה ומשאביה לקידום פיתוחם, הפקתם והפצתם של סרטים הנוגעים לסוגיות חברתיות "בוערות" בשיח הישראלי והאוניברסאלי, [כדוגמת היחס למהגר, צדק חברתי, מרכז מול פריפריה ומיעוט] ולסרטים ותוכניות קולנוע הפותחים צוהר להיכרות עם גיבורים וקבוצות חברתיות, הנמצאים מחוץ למרכז התרבותי.

לצד פיתוח יוזמות לאיתור וקידום יוצרים מוכשרים בראשית דרכם ו/או מהפריפריה החברתית, התרבותית והגיאוגרפית, וקירובם למרכז העשייה, יוזמת הקרן פעולות לעידוד העיסוק בנושאים חברתיים אלו, ביצירה הקולנועית והטלוויזיונית הישראלית.
הקרן מעמידה לשם כך כוח אדם מיומן, מאגר מידע העומד לרשות הפונים, פעולות יזומות, תקציבים וחדשנות ויצירתיות במציאת פתרונות ומתן מענה מתאים, תוך ליווי מקצועי מותאם "משלב הרעיון ועד למסך".
תכניות העבודה שפיתחה הקרן הפכו למודל והן מופעלות בארץ ובמדינות שונות ברחבי העולם ורשימת ההצלחות והישגי הסרטים שבתמיכתה ארוכה.

The power of the screen to lead and serve as a catalyst for social change is the basis and the main motive of Gesher Multicultural Film.

Gesher Multicultural Fund is a unique fund in the landscape of filmmaking Israel, which specializes and devotes all its activities and resources to advance the development, production and distribution of films relating to critical social issues in the Israeli and universal discourse [such as attitude towards immigrants, social justice, the center versus periphery and minority] as well as films and cinema programs that open a door to get acquainted with heroes and social groups who are placed outside of the cultural center.

Alongside the detection and promotion of young talented filmmakers who are commencing in the industry and /or that are from the social, cultural and geographic periphery, and bringing them closer to the center of the industry, the fund initiates activities to encourage dealing with these social issues through a creation in the film and television spheres in Israel.
The fund puts forward skilled personnel, a data base for applicants, initiated activities, budget, innovation and creativity in finding solutions and providing appropriate response, while providing tailored professional guidance "from concept to screen" phases.

The work plans the fund developed became a model in Israel and in various countries around the world, and the list of successes and achievements as a result of the fund's support is long.

Фонд мультикультурного кинематографа "Гешер" действует с целью обеспечения достойного ответа разрыву, существующему между многокультурным израильским обществом и его образом в кино и на телевидении. Кинематографическая и телевизионная продукция в силе служить витриной для разнообразных культурных групп, разбивать стереотипы и продвигать вперед межкультурный диалог. Фильмы, выносящие на общественную повестку дня социальные темы, способны служить катализатором изменений в обществе и углублять связь с культурными корнями, наследием и традициями.

Фонд поддерживает творческих работников, желающих заниматься этими темами, и поддерживает людей творчества с социальной и географической периферии. Профессиональная целенаправленность фонда в этом направлении превратили его в важный адрес для кинематографистов, деятелей образовательной сферы, журналистов, общественников, а также для всех желающих внести свою лепту в продвижение межкультурного диалога, в изменение и улучшение социальной ситуации в Израиле.

Фонд "Гешер" работает под эгидой Израильского совета кинематографии, а также Министерства культуры и спорта.

صندوق غيشر للسينما المتعددة الثقافات يعمل من أجل تقديم جواب مناسب للفجوة الواضحة بين المجتمع الإسرائيلي المتعدد الثقافات وتمثيله في السينما والتلفزيون. في وسع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني أن يكون ممثلا لمختلف المجموعات الثقافية، أن يدحض أراء مسبقة وأن يطور حوار بين المجموعات المختلفة.
الأفلام التي تضع على جدول الأعمال الجماهيري مواضيع اجتماعية، تشكل محفز للتصحيح والتغيير وتعمق التواصل مع الجذور، مع الثقافات المختلفة والتقاليد. يدعم الصندوق المؤلفين الذين يودون أن يعملوا في هذه المواضيع ويعنى بمؤلفين آتين من الضواحي الاجتماعية والجغرافية. تركيزه في هذا المجال ومهنيته، جعلوا منه عنوانا واضحا لمنتجين سينمائيين، لشخصيات تربوية، لصحافيين، لشخصيات جماهيرية ولكل من يطمح لدعم تطوير حوار بين الثقافات وتغيير وتصحيح اجتماعي في إسرائيل.
يعمل صندوق غيشر بدعم المجلس الإسرائيلي للسينما، وزارة الثقافة والرياضة

"ኬሬን ጌሼር ለቆልኑዓ ራብ ታርቡቲ" የተሰኘዉ ድርጅት ሥራዎች ዋና ዓለማ በእሥራኤል አገር የሚኖሩ ልዩ ልዩ ህብረተሰብ መደቦች በርካታ ወግና ልማድ ባህላት መካከል ለተከሰተዉ ታላቅ ልዩነት ተገቢዉን አገልግሎት በማመርከት ብሎም የተለያዩ ብህላትን በፊልምና በቴሌቪዢን ማቅረብ ነዉ። በፊልምና ቴሌቪዢን ፕሮግራም የፈጠራ ችሎታ ኃይል አማካኝነት የተለያዩ ባህል ላላቸዉ የተለያዩ የህብረተሰብ መደቦች ወግና ልማድ ባህላቸዉን በማንጸባረቅ እንዲያስተዋዉቁ ሰፊ እድል በመስጠት በጀምላ የአንድ ህብረተሰብ አባላት ሁሉም መጥፎ ናቸዉ የሚለዉን የተሳሳተ አመለካከት በመቀየር የተለያዩ ህብረተሰቦች በአንድ ላይ ሰላማዊ የሆነ ኑሮ እንዲኖሩ ተቀራርበዉ የሚወያዩበት ሁኔታዎች ያስቀድማል። ለሰፊዉ ህዝብ የመወያያ አጀንዳ የሚቀርቡት ፊልሞች በተለይ ማህበራዊ ኑሮን የሚመለከቱ ፊልሞች በተቀላጠፈ ጊዜ ስህቶች እንዲታረሙ ጥሩ ለዉጥ እንዲመጣ ብሎም ከመሰረተ ግንዳችን ጋር የጠበቀ ትስስር እንዲኖረን አስተዋጾ ያበረክታል። ከዚህም በተጨማሪ ከተለያዩ ባህላት ጋር እንድንተዋወቅና እንድንጣጣም አስተዋጾ ያበረክትልናል። ከጥንት ከአባት ቅድመ አያት ሲወርድ ሲዋረድ ከመጣዉ ወግና ልማድ ጋር ያስተሳስረናል። ኬሬን ጌሼር ከዚህ በላይ ከተጠቀሱት ርእሰ ጉዳዩች ፍልም አዘጋጅተዉ ለማቅረብ ለሚፈልጉ ሁሉ ድጋፍ ያደርጋል። በጂኦግራፊያዊ መልካ ምድር አቀማመጥ ከመካከለኛዉ ክፍለ ሃገር እርቀዉ ከሚገኙ ከተማዎች ለሚመጡ ፍልም አዘጋጆች የኬሬን ጌሼር ድርጅት ልዩ እርዳታና ድጋፍ ያደርግላቸዋል። ኬሬን ጌሼር በፊልም ስራዎች ሙያ ላይ የሚያደርገዉ ትኩረት ለፊልም አዘጋጆች ዋና አድራሻቸዉ ለመሆን በቅቷል። ለመምህራን፤ ለጋዜጠኞች፤ ለህዝብ መሪዎችና በእስራኤል ህብረሰብ ዘንድ በማህበራዊና ባህላዊ መስኮች በመቀራረብ ዉይይትን በማስቀደም ስህቶችን በማረም ጥሩ ለዉጥ እንዲመጣ ጥረት ለሚያደርግ ማንኛዉም ሰዉ አድራሻዉ ኬሬን ጌሼር ነዉ።
ኬሬን ጌሼር የሚንቀሳቀሰዉ ሃሞኤጻ ሃይስራኤሊት ለቆልኑዓ በተሰኘዉ የእሥራኤል የፊልም ጉዳዩች አስተዳደር ሸንጎና የባህል ስፓርት ሚኒስቴር ጽ/ቤት በሚያደርጉት እርዳታ አማካኝነት ነዉ።

חדשות ואירועים
הזמנה לפי'צינג "קצר וסאטירי"
הנכם מוזמנים לפיצ'ינג " קצר וסאטירי" שיתקיים ביום שני, ה-13.10.2014 בשעה 14:00, סטודיו, בית הכט


לצפייה במודעה ופרטים נוספים
ברכת שנה טובה
קרן גשר לקולנוע רב תרבותי מאחלת חג שמח ושנה טובה לכולם, שנה של הצלחה ועשייה !


לצפייה במודעת הישגי הקרן
הסטודיו לפיתוח
שימו לב, עדכנו את הכללים ונוהל ההגשה למיזם הסטודיו לפיתוח.

מועד ההגשה האחרון ה-10.11.14

בהצלחה לכל המגישים!

לפרטים כללים ונוהל
פיצ' קצר וסאטירי
תודה לכל המגישים למיזם "קצר וסאטירי" . הפרויקטים העולים שלב ישתתפו בפיצ' במסגרת אירועי פסטיבל הסרטים בחיפה . הפיצינג' יתקיים בתאריך ה 13/10 בשעה 14:00 .
הודעה לעולים שלב תימסר בתחילת אוקטובר

הסרט "פת לחם"
ברכות ליוצרי הסרט "פת לחם" על הזכייה בפסטיבל ונציה עבור פרס חבר השופטים לסרט הקצר, הסרט מועמד לאוסקר האירופאי לסרט הקצר!
יישר כח!

לצפייה במודעה בפסטיבל ונציה
הסטודיו לפיתוח - מועד הגשה חדש במסגרת המיזם המשותף
נפתחה ההגשה ל"סטודיו לפיתוח" ביוזמת קרן גשר וקרן אבי חי
לפרטים כללים ונוהל
דחיית מועד ההגשה הקרוב
מועד ההגשה הקרוב, שהיה אמור להסגר ב-15.9.14 יידחה לתאריך ה-1.10.14.

בהצלחה לכולם!

הקרנת הסרט "האל הנעדר"
לאור ההיענות הגדולה של קהל הצופים, מתוכננות בחודש הקרוב מספר הקרנות נוספות של הסרט האל הנעדר בסינמטק ירושלים:
יום שלישי 02/09/2014 19:00 סינמטק 1
יום שבת 13/09/2014 17:00 סינמטק 3
יום שני 22/09/2014 19:00 בסינמטק 1
יום שלישי 30/09/2014 19:00 בסינמטק 1

בהצלחה!

לצפייה בטריילר הסרט :
מועד הגשה כללי 2014
נפתח מועד ההגשה הכללי לשנת 2014, המועד ייסגר בתאריך ה-15.9.14.
המועד מיועד הן לסרטים ייעודיים והן לסרטים קצרים.

בהצלחה!

לפרטים נוספים:
אוסקר לסרט גמר
ברכות חמות ואיחולי הצלחה ליוצרת הדס איילון שסרטה "פריז על המים" אשר מקבל תמיכה מקרן גשר נבחר לאחד משלושת הזוכים בפרס אוסקר הסטודנטים
פסטיבל קאן
ברכות לסרטי הקרן אשר מוקרנים במסגרת פסטיבל קאן 2014:
"את לי לילה", בימוי: אסף קורמן,הפקה: תותים הפקות
"גט" -בימוי: רונית אלקבץ, שלומי אלקבץ, הפקה: שלומי אלקבץ

"עבודה ערבית"
ברכות ליוצרי הסדרה "עבודה ערבית" בתמיכת קרן גשר לקולנוע רב תרבותי על זכייתם בטקס פרסי האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה.
יישר כח!

"שטיסל"
ברכות ליוצרי הסדרה "שטיסל" בתמיכת קרן גשר לקולנוע רב תרבותי על זכייתם בטקס פרסי האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה על 10 פרסים, בנהיים סדרת הדרמה הטובה ביותר, בימוי ותסריט.
יישר כח!

פרסי האקדמיה בתחום היצירה הטלוויזיונית לשנת 2013
קרן גשר גאה לברך את הסדרה שהופקה בתמיכתה "עבודה ערבית", בעונתה הרביעית אשר מועמדת ל-5 פרסים, ביניהם פרס הסדרה הקומית הטובה ביותר.
כמו כן, הסדרה "שטיסל" מועמדת ל-14 פרסים שונים, ביניהם פרס הדרמה הטובה ביותר.
המון הצלחה לכולם!

"החולמות"
ברכות לאפרת שלום, במאית הסרט "החולמות" על זכייתה בפרס מיוחד של חבר השופטים בפסטיבל הקולנוע היהודי בבוקרשט.


תעודת גמר
סרטים חדשים שהופקו במסגרת המיזם המשותף לקרן גשר לקולנוע רב תרבותי ול yes דוקו עולים לאוויר.
בכל יום שני בשעה 21:00.

"תעודת גמר" -הרצועה המשתפת לסרטי סטודנטים נבחרים של הקרן ויס דוקו עלתה לאוויר . צפייה מהנה
מנה ראשונה-דרושים סרטים קצרים
למיזם "מנה ראשונה" לקידום הסרט הישראלי הקצר ובתמיכת קרן גשר דרושים סרטים קצרים עד 12 דקות
לפרטים נוספים