איזהו אדם

איזהו אדם

קול קורא

קרן גשר לקולנוע רב-תרבותי וכאן חינוכית - תאגיד השידור הישראלי מזמינים  מפיקים.ות, ויוצרים.ות להגיש הצעות לפיתוח והפקת סרטי אנימציה קצרים לילדים (כשלוש דקות כ"א) בהשראת אמרות מהמגוון שבפרקי אבות.

סרטי האנימציה שייבחרו ישודרו בכאן חינוכית.

____________________________________________

מועד הגשה:  6.8.23  עד 28.9.23

להורדת מסמך עם מקורות אפשריים לבחירה.

להגשת פרויקט

____________________________________________

חכמת חיים עתיקה צפונה באמרות ההומניסטיות שבפרקי אבות והן עוסקות במוסר, דרך ארץ ומידות טובות.  השפה הפואטית והתמציתית מציבה אותם כיצירה הגותית מהדהדת, שהופכת אותם למקור השראה לתרגום ופרשנות אמנותית הנוגעת לכאן ועכשיו. 

תהליך הפיתוח יתקיים במסגרת סטודיו לפיתוח ויכלול מפגשי העשרה וסדנאות מקצועיות.

המשתתפות והמשתתפים יזכו במענקי פיתוח והפקה בסך 50,000 ₪ לכל סרט. 

ניתן להגיש סרט בודד ו/או מספר סרטים ובתנאי שכל סרט מבויים על ידי יוצר/ת אחר/ת.

על ההצעה לכלול את תקציר/י הסרט/ים הנבחרים בהשראת מקור מפרקי אבות, הצהרת כוונות המתייחסת לנושא הנבחר ואופי העיבוד המוצע, ניסיון מקצועי ועבודות קודמות של היוצר.ת.

_____________________________

בהתאם להנחיות במסמך הנהלים והכללים ההגשות הן אנונימיות.