הגשת בקשות למענק ברנשטיין להפקת סרט גמר תיעודי לשנת 2019

פרטי ההצעה
שם ההצעה *
שם בית הספר *
האם הוגש בעבר?
אורך הסרט בדק' *
תאריך יעד לגמר ההפקה MM/YY *
סטטוס הפקה *
ניתן לסמן מס' שלבים בו זמנית
סטטוס הפקה אחר
פרטי המגיש/ה והיוצרים
שם המגיש/ה *
תפקידו/ה *
ת.ז *
כתובת *
טלפון *
כתובת דוא"ל *
שם החברה *
ח.פ. *
אנשי מפתח בהפקה:  
במאי/ת
מפיק/ה *
תסריטאי/ת
עורך/ת
צלמ/ת
תקציר הפרוייקט *
עד 100 מילים
תקציב ומימון
סה"כ תקציב הפרוייקט בש"ח *
מקורות מימון קיימים
קרנות: *
שם הקרן סוג התמיכה סכום
גופי שידור: *
שם גוף השידור סוג התמיכה סכום
אחר: *
שם המממן סוג התמיכה סכום


הבא