היום שאחרי השלום  

 

THE DAY AFTER PEACE 

 

 اليوم الذي يلي تحقيق السلام

 

 לכללים נהלים וטפסי הגשה 

 לצפייה בקול הקורא 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

מענק בסך של עד 25,000 ₪

לסרט תיעודי קצר באורך של עד 2 דקות

 

 

***תשובות יימסרו במהלך חודש ספטמבר 2018***