סיפור קצר ב VR

הגשה לפרויקט המשותף של קרן גשר וקרן מקור

פרטי ההצעה
שם הפרוייקט *
אורך הסרט בדק' *
פרטי המגיש/ה והיוצרים
שם המגיש/ה *
תפקידו/ה *
ת.ז *
כתובת *
טלפון *
כתובת דוא"ל *
שם החברה *
ח.פ. *
אנשי מפתח בהפקה:  
במאי/ת *
מפיק/ה
תסריטאי/ת *
עורך/ת
צלמ/ת
תקציר הפרוייקט *
עד 50 מילים
תקציב ומימון
סה"כ תקציב הפרוייקט בש"ח *


הבא